EGE FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON DERGİSİ

Cilt 7, Sayı 1-2, 2001

 1. Diz osteoartritinde kaplıca tedavisinin etkinliği

            S GÜLBAHAR, Ö PEKER, Ö EL, E ŞAHİN, B KANER, ÖÖ YILMAZ, F COŞKUN, S ALPER

 2. Akut lomber disk hernilerinde intermittant traksiyon etkinliğinin klinik ve ileri görüntüleme yöntemleri ile değerlendirilimesi (kontrollü çalışma)

             Ç YILDIRIM, B BÜTÜN, M ÇUBUK, A AKYOKUŞ

 3. Karpal tünel sendromunda lokal steroid uygulanmasının semptomlara ve elektrofizyolojik bulgulara etkisi

  S GÜRSOY, M YILMAZ, E MADENCİ, M NEYAL

 4. Kuadriseps kas gücünün arttırılmasında EMG biofeedback uygulaması

  M KİLCİ, K ŞENEL, A ERDAL, M UĞUR

 5. Genç fibromiyalji sendromlu olgularımızın klinik ve sosyodemografik özellikleri

  K NAS, A GÜR, M KARAKOÇ, R ÇEVİK, AA DENLİ, F ERDOĞAN, AJ SARAÇ

 6. Multipl sklerozlu kadın hastalarda seksüel disfonksiyon

  Y AKKOÇ, Y KİRAZLI, H YALTIRIK, N YÜCEYAR, A ÖZKAYA

 7. Multipl sklerozlu hastalarda yorgunluk

  Y KİRAZLI, Y AKKOÇ, H YALTIRIK

 8. Transizyonel vertebra tipleri ile disk dejenerasyonunun ilişkisi

  Ö BAYSAL, T BAYSAL, Z ALTAY, F FİDAN

 9. Sialic acid, intercellular adhesion molecule-I and rheumatoid arthritis: a study on the erythrocyte membrane.

  S ÇOĞALGİL, S TAYSI

 10. Effect of physical training on quantitative ultrasound parameters of the calcaneus a comparison between gymnasts and swimmers

  E KUTLAY, B ÖZÇALDIRAN, B DURMAZ

 11. Akut karbon monoksit zehirlenmesine bağlı ensefalopati ve rehabilitasyon sonuçları : olgu sunumu

  H SARI,  AKME HUQ,  Ü AKARIRMAK

 12. RS3PE sendromu: Bir olgu sunumu

  B ÖZ, N ÖLMEZ, A MEMİŞ, N HIZLI