Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 1956 yılında Prof. Dr. Ekrem Poryalı (1956-1981) başkanlığında kurulmuştur.

Daha sonra anabilim dalı başkanlığı görevlerini Prof. Dr. Fikret Cüreklibatır (1981-1995) ve Prof. Dr. Ramazan Akşit (1995-2002) yapmışlardır.

Halen anabilim dalı başkanımız Prof. Dr. Berrin Durmaz’dır. Akademik kadromuz 9 öğretim üyesi (5 profesör, 3 doçent, 1 yardımcı doçent), 5 uzman doktor (4  FTR, 1 dahiliye uzmanı), 12 uzmanlık öğrencisinden oluşmaktadır. Yardımcı personellerimiz: sekreter (2), santral memuru (1), diyetisyen (1), hemşire (10), fizyoterapist (14), sağlık teknisyeni (17), teknisyen (1), hizmetli (15)’dir

Anabilim dalımız binası EÜTF Hastanesi ana binasından ayrı olup, ana binaya yaklaşık 500 metre uzaklıkta ve 1070 metrekare alan üzerine oturmuş iki kat ve bodrum katından oluşmaktadır. Bodrum katında teknik atölye, hidroterapi birimleri, kemik ve eklem radyografilerini çektiğimiz röntgen birimi, 100 öğrencilik dershanemiz ve personel soyunma odaları yer almaktadır. Birinci katta idari bölüm, hasta muayene odaları, ürodinami laboratuvarı, Cybex birimi, EMG laboratuvarı, DEXA laboratuvarı, kalkaneal ultrason laboratuvarı, fizik tedavi birimleri, rehabilitasyon birimi ve hasta odaları yer almaktadır. Yine aynı katta 40 kişilik seminer salonu ve kütüphane yer almaktadır. Giriş bölümünde hasta ve yakınlarının ihtiyaçlarına yönelik bir kantin hizmet vermektedir. İkinci kat ise hemşirelik hizmetleri bölümü ve hasta odalarından oluşmaktadır.

Rehabilisyon birimimiz 320 metrekare, fizik tedavi birimimiz 450 metrekare alana sahiptir. Hastanemiz içerisinde Göğüs Kalp Damar Cerrahisi, Ortopedi, Genel Cerrahi, Romatoloji, İç Hastalıkları, Nöroloji, Nöroşirurji, Spor Hekimliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Cerrahisi ve Göğüs kliniklerine her gün düzenli rehabilitasyon hizmeti verilmekte; diğer kliniklerle konsültasyon bazında çalışılmaktadır.

2000 yılından bu yana Bel Okulu çalışmalarımız sürmekte; her ay düzenli olarak Spina Bifida ve Hemofili multidisipliner konseyleri yapılmaktadır, osteoporoz ve nörorehabilitasyon poliklinikleri sürdürülmektedir. Haftada bir gün iş-uğraşı tedavisi kapsamında resim, kumaş ve ahşap boyama, takı yapımı çalışmaları yapılmakta ve yıl sonunda yapılan bir kermeste bu ürünleri sergilenmektedir. Kliniğimizde yatan hastaların klinik özelliklerinden kaynaklanan uzun süreli yatışların getirdiği sorunları en aza indirmek amacıyla, stabilize olan hastaların  taburcu edilip evlerine gönderilmesi ve bundan sonra haftanın belirli günlerinde rehabilitasyon amacıyla kliniğimiz aracı ile evlerinden transferlerinin yapılması için çalışmalarımız tamamlanmak üzere olup yakın zamanda işleyişine başlayacaktır.

Kliniğimiz bünyesinde rehabilitasyon birimi ve fizik tedavi birimlerinde yatan ve ayaktan gelen hastalara hizmet verilmektedir. Kliniğimizdeki fiili yatak sayısı 58 olup yatan hasta sayılarımız 610 (2001 yılı)’dur. Aynı yıldaki genel poliklinik sayımız 15811, ayaktan tedavi gören hasta sayımız ise 420'dir.

 

Adres

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

35100 – Bornova - İzmir

Telefon

0232.38841953

Fax

0232.3881953/120

E-posta

ftr@med.ege.edu.tr

Web

http://www.med.ege.edu.tr/~egeftr/

Kuruluş tarihi

1956

Kurucu başkan

Prof. Dr. Ekrem Poyralı

Anabilim Dalı Başkanlarımız

Prof. Dr. Ekrem Poyralı (1956-1981)

 

Prof. Dr. Fikret Cüreklibatır (1981-1995)

 

Prof. Dr. Ramazan Akşit (1995-2002)

 

Prof. Dr. Berrin Durmaz (2002 - )

Öğretim üyesi – elemanları

Prof. Dr. Berrin Durmaz

 

Prof. Dr. Günay Celeboğlu

 

Prof. Dr. Simin Hepgüler

 

Prof. Dr. Yeşim Kirazlı

 

Prof. Dr. Yeşim Akkoç

 

Doç. Dr. Arzu Yağız On

 

Doç. Dr. Kazım Çapacı

 

Doç. Dr. Cihat Öztürk

 

YDoç.Dr. Sibel Eyigör

 

Uz. Dr. Nermin Ertem

 

Uz. Dr. Funda Atamaz

 

Uz. Dr. Hale Karapolat

 

Uz. Dr. Selcen Özdedeli

İstatistiksel veriler

 

Kliniğimizden yetişen FTR uzmanı

86

Kliniğimizden yetişen FTR Öğretim üyesi

17

Öğretim üyesi

9 (5 profesör, 3 doçent, 1 yardımcı doçent)

Uzman

5 (4 FTR, 1 Dahiliye)

Uzmanlık öğrencisi

12

Sekreter

2

Santral memuru

1

Diyetisyen

1

Hemşire

10

Fizyoterapist

14

Sağlık teknisyeni

16

Röntgen teknisyeni

1

Teknisyen

1

Hizmetli

15

Fiili yatak sayısı

58

Birimlerimiz

Rehabilitasyon birimi

 

Fizik tedavi birimi

 

Cybex birimi

 

Kalkaneal ultrason laboratuvarı

 

DEXA laboratuvarı

 

EMG laboratuvarı

 

Ürodinami laboratuvarı

 

Bel okulu

 

İş-Uğraşı Tedavisi Birimi

 

Afazi birimi

Özel polikliniklerimiz

Multidisipliner  Spina bifida polikliniği (ayda bir)

 

Multidisipliner Hemofili polikliniği (ayda bir)

 

Multidisipliner Osteogenezis imperfekta polikliniği (ayda bir)

 

Osteoporoz polikliniği

 

Nörorehabilitasyon polikliniği

 

Onkoloji polikliniği

 

 

Poliklinik

Yatan hasta

Ayaktan tedavi

2001

15811

610

4200

2002

16166

592

6938

2003

15086

593

5517

2004

15556

725

2142

2005

9575

639

1648

2006

6551

561

1785